Back to transport list

Akcja charytatywna w Busku-Zdroju

26-06-2015

19 kwietnia 2015 r. w trzech parafiach rzymskokatolickich w Busku-Zdroju odbyła się wielka akcja charytatywna na rzecz prześladowanych chrześcijan z Syrii i Iraku.

Zbiórka środków pieniężnych oraz darów rzeczowych trwała od pierwszych porannych Mszy Świętych do wieczornych. Celem inicjatywy było też zwiększenie świadomości katolików na temat sytuacji chrześcijan z Syrii i Iraku, którzy w wyniku wojen i prześladowań za wiarę przebywają w obozach dla uchodźców w Kurdystanie.

W akcję zaangażowani byli: Akcja Katolicka przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, którą wsparli harcerze buskiego ZHP, Grupa Teatralna Pegaz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju, przedstawiciele Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej oraz Buski Zespół „Caritas”. Z kolei pan Mieczysław Sas, zorganizował transport zebranych darów do Rzeszowa.
Zgodnie z planem, w każdej parafii, przynajmniej na jednej Mszy Świętej kazanie wygłosił ks. Tomasz Jegierski, prezes fundacji „SOS dla życia”, na temat sytuacji chrześcijan z Syrii i Iraku jako naocznego świadka.

Efektem akcji – jak dowiedzieliśmy się od prezesa Akcji Katolickiej p. Adriana Szczerby, który pilotował całość działań - okazała się kwota 14 300 zł. Dzięki hojności i otwartości serc mieszkańców Buska - Zdroju zebrano znaczną ilość darów takich jak: ubrania, chemia, środki higieniczne, naczynia, namioty, przybory szkolne, żywność o długim terminie przydatności. Dary zostały przekazane fundacji „SOS dla życia”. Środki pieniężne posłużą sfinansowaniu transportu darów oraz zakupu mobilnej kuchni polowej.

Fundacja SOS dla życia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę darów.


Previous Next

TRANSPORTS OF AID

ABOUT SOS FOR LIFE

The SOS For Life Foundation is a foundation operating on the basis of the Law Concerning Foundations (Dziennik Ustaw, 1991, n. 46, section 203 with subsequent modifications) and of the Law on Public Benefit Activity and Volunteer Work as well as its statutes.
Our goal is to help suffering and poor persons, the most vulnerable persons who, because of ill health, age or poverty are not able to improve their situation.
Read more